Skip Navigation
 
Jaki temat należy zamieścić na naszych stronach
Przyszłe inwestycje
Kroniki katolickie
Imprezy sportowe
Wydarzenia kulturalne
Agroturystyka
Informacje z gminy
Park Krajobrazowy
Wszystkie razem

Kroniki


Umowa zawarta z Zimmermannem zakładała, iż z 44 łanów, 18 przeznaczonych zostanie na założenie folwarku. Dzierżawca miał płacić po 8 groszy czynszu rocznie od łana. Jednakże 8.03.1756 r. Ziminermann donosił królowi, iż z planowanych 44 łanów zdołano wykarczować jedynie 18, z czego na potrzeby folwarku zatrzymał 10. Zgodnie z przywilejem, na folwarku, przy sianokosach i żniwach pracować mieli koloniści, ale na zasadach, na jakich właściciel się z nimi dogada. Dalsze losy folwarku nie są znane. Prawdopodobnie został on rozparcelowany między kolonistów.

Wieś zbudowana wzdłuż dawnej drogi, biegnącej między jeziorami do Moczydła. Obecnie zabudowa zbliża się do jeziora i łączy się częścią letniskową ze wsią Santoczno. Przez teren wsi przepływają bezimienne cieki uchodzące do jeziora Mrowinko.

Umowa z 1754 r, w sprawie huty przewidywała założenie kolonii, którą zamieszkiwać miało oprócz hutników, od 10 do 12 prządników wełny i 16 kolonistów, których Zimmermann zamierzał sprowadzić z Meklemburgii, a gdyby okazało się, że są niedbałymi i złymi gospodarzami, to miał ich zastąpić obcokrajowcami. Na potrzeby kolonii przeznaczono 24 łany spośród planowanych 44. Na jednego kolonistę miało przypaść po 1,5 łana. Faktycznie jednak w 1856 r. osiedlono zaledwie 8 kolonistów, obdarzonych po 1 łanie ziemi. W 1785 r. grunty wsi liczyły 565 mórg, ale na pocz. XIX w. - tylko 491 mórg, czyli 125 ha. W okresie międzywojennym do Rybakowa należały 174 ha. .

Po niepowodzeniach z hutą C. Zimmermann uzyskał zgodę, by osadzić kolonistów na ziemi uzyskanej w wyniku wycinki lasu zużytego do palenia w hutniczych piecach, W ten sposób ilość rodzin wzrosła z 8 do 20. Jednakże wykaz urzędu w Mironicach z 1785 r. wymienia tylko 8 dzierżawców i kolonistów oraz 6 komorników. Natomiast w 1804 r. - jak podaje Bratring - były tu tylko 3 gospodarstwa kolonistyczne, reszta mieszkańców to 16 rodzin komorniczych. Liczba 3 kolonistów pokrywa się z ilością stodół i budynków inwentarskich w 1785 r., reszta mieszkańców musiała się trudzić pracą najemną.
 
 
« powrót|drukuj
Jesteś naszym 25150 gościem